Kaebus nr 981
Pressinõukogu otsus 24.09.2020 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Valdur Mikita kaebust Eesti Päevalehes 15. juunil 2020 ilmunud artikli “Valdur Mikita pere maadel võetakse lindude elu hinnaga maha hektarite kaupa uhket kaasikut” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Valdur Mikita ema Mare Mikita teeb Viljandimaal oma kaasikus lageraiet ajal, mil kehtib soovituslik linnurahu. Valdur Mikita väidab artiklis, et ei ole raiega seotud.

Valdur Mikita kaebas Pressinõukogule, et raieõiguse müügi otsustas tema ema Mare Mikita ning artiklis olev väide, et tema on tegelik organisaator, ei ole faktidega tõestatud. Kaebaja leiab, et anonüümse allika valetunnistus muudab artikli tema pihta suunatud vihakõneks. Kaebaja märkis, et lepingus oli kirjas, et raie algab suvel ja see info oli ajakirjanikul olemas. Kaebaja ei ole rahul ka loo pealkirjaga, sest see jätab mulje, et jutt on tema perega seotud asjadest. Kaebaja lisas, et artiklis kasutatakse nime “Mikita” hoopis tema ema kohta, mis on aga manipuleerimine, mille eesmärgiks on kinnistada muljet, et metsaraiet teostas Valdur Mikita. Kaebaja täpsustas, et Mare Mikita ei ole tema pereliige. Kaebaja lisas, et ajakirjanik ei ole välja toonud ühtegi anonüümse allika juttu kinnitavat fakti, küll aga oli ajakirjanikul piisavalt infot, et seda ümber lükata. Kaebaja märkis, et nii emotsionaalsel teemal ajakirjaniku poolt ülesköetud konflikt viis räigete vägivallaähvardusteni kommentaariumis.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et on eluliselt usutav, et Valdur Mikita 80-aastane ema ei tegele metsamüügiga seotud küsimustega ilma lähedastega arutamata. Leht märkis, et metsaraie linnurahu ajal on teema, mis kõnetab suurt hulka inimesi. Leht lisas, et kajastas nii anonüümse allika kui ka kaebaja väiteid. Päevaleht leiab, et nii õiguslikult kui ka objektiivselt peetakse ema ja poega ühe perekonna liikmeteks. Leht on seisukohal, et kaebaja ei saa meediaväljaandelt nõuda, et ei tohi avaldada tõeseid väiteid Valdur Mikita pereliikme korraldatud metsaraie kohta linnurahu ajal. Päevaleht leiab, et on kajastanud linnurahu ajal toimunud raiet objektiivselt ja kajastamist on leidnud Valdur Mikita seisukoht.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus Päevaleht koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul süüdistatakse anonüümsele allikale tuginedes Valdur Mikitat metsaraies linnurahu ajal, kuid allika väitele ei ole tõendeid juurde otsitud. Samuti ei tule artiklist välja, kas Valdur Mikita korraldas metsaraiet, sest tõendeid ajakirjanik selle kohta ei esita.

Pressinõukogu