Kaebus nr 982
Pressinõukogu otsus 24.09.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Valdur Mikita kaebust Eesti Ekspressis 22. juunil 2020 ilmunud artikli “Metsarahva Kristus” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kirjeldab persooniloona Valdur Mikitat, kelle ema Mare Mikita tegi oma kaasikus lageraiet soovitusliku linnurahu ajal. Loos annavad oma hinnangu Valdur Mikitale erinevad inimesed, Valdur Mikitale sõna ei anta.

Valdur Mikita kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat infot, sest tema lähedased ei raiunud metsa. Kaebaja selgitas, et tema ema müüs raieõiguse ettevõttele Valma Saeveski. Kaebaja lisas, et kuigi ajakirjanik möönis, et Valdur Mikita ei pruukinud raiest teadlik olla, lähtus lugu siiski eeldusest, et ta on vastutav Mare Mikita kinnistul toimunud raie eest. Kaebaja märgib, et loo ilmumise ajaks oli ilmunud kaks risti vastupidist avaldust ja seega oleks Ekspress pidanud faktid üle kontrollima. Kaebaja märgib, et loo pilt ja mõlemad juhtkirjad pildi kõrval jätavad mulje, et ta on toime pannud ebaeetilise teo. Kaebaja lisas, et ta ei ole Tartu Ülikooli Vabade Kunstide professor. Kaebaja ei ole rahul, et Ekspress ei avaldanud tema kommentaari.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et keegi ei vaidlusta, et raie toimus Mikita perekonnaliikmetele kuuluvatel maadel ja raieõigus müüdi eesmärgiga saada metsaraiumisest tulu. Ekspress vastas, et artiklis ei väideta kordagi, et Valdur Mikita vastutab toimunud raie eest. Ekspress selgitas, et Valdur Mikita kujutamine Kristusena ei jäta lugejale muljet, nagu oleks ta pannud toime ebaeetilise teo. Leht leiab, et Valdur Mikita kujutamine Kristusena on kohane ajal, mil tema ema laseb linnurahu ajal metsa maha raiuda. Leht lisas, et kaebaja on end ka pärast töösuhte lõppu esitlenud Tartu Ülikooli professorina. Ekspress kinnitas, et jättis avaldamata kaebaja kommentaari varasema metsamüügi kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei sisalda artikkel Valdur Mikita kohta konkreetseid süüdistusi.

Pressinõukogu