Kaebus nr 983
Pressinõukogu otsus 24.09.2020 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Harku vallavalitsuse kaebust Delfis 9. juulil 2020 ilmunud artikli “Kired, sahkerdamised, radoon ja vallavanema poeg – lendavad laastud Meriküla hiigelkompleksi ümber” peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Harjumaal Merikülas asuva endise sisekaitseakadeemia hiigelkompleksi kasutusest.

Harku vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri eksitab avalikkust ja jätab mulje, nagu oleks vallavalitsus, vallavanem või vallavanema poeg tegutsenud ebaseaduslikult või muul moel taunivalt. Kaebaja hinnangul on “sahkerdamine” ajakirjaniku subjektiivne ja halvustav hinnang. Harku vald leiab, et artikkel sisaldab ajakirjaniku oletusi, faktide pähe esitatud hinnanguid ja valikulist infot.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikkel tuvastas, et kompleksis toimunu oli vastuolus lepinguga ning neid tegevusi määrati ellu viima vallavanema poeg. Delfi leiab, et sõna “sahkerdama” on kohane ega eksita avalikkust. Delfi kinnitusel on artiklis avaldatud väited õiged ja põhinevad erinevate asutuste dokumentidel või järeldustel.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu arvates on artiklis segamini faktid ning ajakirjaniku oletused ja hinnangud, mis kokkuvõttes jätavad mulje, et Meriküla kompleksis toimub ebaseaduslik tegevus.

Samuti rikkus Delfi ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Harku vallavalitsus konflikti osapool ja seetõttu oleks pidanud vallavanemale sõna andma.

Pressinõukogu