Kaebus nr 984
Pressinõukogu otsus 24.09.2020 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas EASi kaebust Eesti Ekspressis 15. juulil 2020 ilmunud artikli „EAS käib jälle Viive Aasmaga kohut, asjasse on segatud ka Mark Eikner ja Paavo Pettai“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Viive Aasmaa ja EASi vahelisest kohtuvaidlusest EASi korraldatud 800 000 euro suuruse riigihanke pärast.

EAS kaebas Pressinõukogule, et EASi seostamine poliitilise eelistusega on meelevaldne. EAS leiab, et artikkel sisaldab faktivigu ja väiteid, mis EASi mainet kahjustavad. Kaebaja ei ole rahul, et EASi väiteid on artiklis kasutatud ebaproportsionaalselt vähesel määral ja et artiklis jääb kõlama negatiivne hoiak EASi suhtes. EAS saatis ajakirjanikule palve faktivead ja hinnangulised väited parandada, kuid ajakirjanik keeldus.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli põhituumaks on see, et EASi hanke võitis reklaamiagentuur, mida juhib Mark Eikner, pakkumise tähtsaimaks autoriks oli Paavo Pettai ning EASi poolt juhtis selle hanke hindamiskomisjoni Heili Klandorf. Lehe väitel tähendab see, et Keskerakonnal, Klandorfidel ja Eikneril-Pettail on omavahel pikad ja keerulised seosed. Leht lisas, et artikli peateema kommenteerimisel jääb EAS üldsõnaliseks. Leht märkis, et EAS andis pikad ja põhjalikud vastused teiste asjade kohta, mitte artikli peateemal.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel hulga ebatäpsusi, millele ka EAS ajakirjaniku tähelepanu juhtis, kuid neid ei parandanud.

Samuti rikkus Eesti Ekspress ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel läbisegi fakte ja ajakirjaniku hinnanguid.

Pressinõukogu