Kaebus nr 987
Pressinõukogu otsus 24.09.2020 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lääne-Tallinna Keskhaigla kaebust Postimehes 29. juulil 2020 ilmunud artikli „Vigade rägastik: haigla eiras põhitõdesid“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kevadel koroonapandeemia ajal Lääne-Tallinna Keskhaiglas tuvastatud eksimustest kaitsevahendite kasutamisel ja nakkuse leviku piiramisel.

Lääne-Tallinna Keskhaigla kaebas Pressinõukogule, et artikli juhtlõik jätab mulje, et kõik eksimused nakkustõrje reeglite vastu toimusid nakkuskliinikus, kuigi tegelikkuses ei puudutanud nakkuskliinikut ükski loo sisus välja toodud eksimus. Samuti on eksitav kõrvalloo pealkiri, mis viitab samuti nakkushaiglale, kuigi jutt ei ole nakkushaiglast. Kaebaja leiab, et artikli juhtlõik ja kõrvalloo pealkiri eksitavad lugejaid ja jätavad mulje, et nakkuskliinik eksib elementaarsete nakkustõrje reeglite vastu.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis on korrektselt ja korduvalt viidatud teabe algallikale ja sellele, et audit käsitleb tegevusi just Lääne-Tallinna keskhaiglas, mille üks osa on nakkushaigla. Nakkushaiglat nimetab ajakirjanik põhjendatult, sest auditi järgi sai nakatumiste jada alguse nakkushaigla töötajast, kes viis nakkuse teistesse korpustesse.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli juhtlõik ja kõrvalloo pealkiri eksitavad, sest viitavad nakkushaiglale, kuigi loos endas on juttu terves haiglas aset leidnud rikkumistest. Lisaks ei leia juhtlõigus ja kõrvalloo pealkirjas olev väide loos kinnitust. Pressinõukogu hinnangul on ülejäänud artikkel korrektne.

Pressinõukogu