Kaebus nr 988
Pressinõukogu otsus 22.10.2020 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust (kaebaja isik Pressinõukogule teada) Eesti Päevalehes 30. juulil 2020 ilmunud artikli “Aastatepikkune kiusamine võttis Heldin Noolelt elu. “Ma arvan, et minu minevikust on saanud minu olevik ja tulevik”” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib noorest naisest, kes peale aastatepikkust kiusamist tegi enesetapu.

Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valesüüdistust, ta on loo põhjal tuvastatav ning artikkel on toonud kaasa kiusu ja halvustavad kommentaarid tema suhtes.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja kommentaar, mida artiklis kasutati, oli avalik ja seda ei muudetud. Leht selgitas, et artikli eesmärk oli näidata, millised kommentaarid noore naise lõpuks enesetapuni viisid. Leht lisas, et kaebaja kommentaari kasutamine oli vajalik, et edastada avalikku huvi pakkuv lugu küberkiusamisest ja tuua selle kohta näiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul ei olnud põhjendatud avaldada kaebaja poolt 14-aastaselt tehtud postitust nüüd koos nime ja pildiga. Pressinõukogu leiab, et postituse oleks saanud avaldada ilma foto ja nimeta.

Pressinõukogu