Kaebus nr 990
Pressinõukogu otsus 24.09.2020 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kalle Klandorfi kaebust Eesti Ekspressis 15. juulil 2020 ilmunud artikli „EAS käib jälle Viive Aasmaga kohut, asjasse on segatud ka Mark Eikner ja Paavo Pettai“ peale ja otsustas, et Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Viive Aasmaa ja EASi vahelisest kohtuvaidlusest EASi korraldatud 800 000 euro suuruse riigihanke pärast. Artiklis räägitakse ka EASi, hanke võitja ja Kalle Klandorfi vahelisest väidetavatest seostest.

Kalle Klandorf kaebas Pressinõukogule, et artikkel on negatiivne, halvustab tema mainet ja jätab mulje, et OÜ Idea PR võit EASi hankes on kuidagi seotud temaga läbi tütre Heili Klandorf-Järvsoo, kes oli hanke hindamiskomisjoni esimees. Kaebaja lisas, et artikkel sisaldab hulga oletusi tema seostest väidetavate korruptsioonijuhtumitega. Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud. Kalle Klandorf märkis, et Ekspress tegi mõned parandused, millele ta kooskõlastust ei andnud, sest need polnud sisulised.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et riigihanke üle käis kohtuvaidlus ja artikkel räägib kohtuvaidlusest. Leht lisas, et ei süüdista kedagi ja avaldatud väited ei ole valed.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Kalle Klandorf toodud artiklisse sisse kui osapool, tema kohta on esitatud süüdistusi, mistõttu oleks pidanud talle sõna andma.

Pressinõukogu