Kaebus nr 994
Pressinõukogu otsus 26.11.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kroonika ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Kroonikas 13. augustil 2020 ilmunud artikli „Poliitik Siret Kotka suhe muutus järsku ahistamiseks: ma ei tunne end enam sugugi turvaliselt“ peale ja otsustas, et Kroonika ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu poliitik Siret Kotkat väidetavalt ahistavast endisest kaaslasest.

Kaebaja ei ole rahul, et Kroonika avaldas tema saadetud e-kirja moonutatud kujul, et varjata kaebaja konfidentsiaalsuspalvet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema isik avaldati ja rikuti tema eraelu puutumatust ning vaatamata lubadusele lugu ei kustutatud. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud sisulist võimalust kommentaariks.

Kroonika vastas Pressinõukogule, et artikkel oli ajendatud e-kirjast, mis saadeti toimetusele kaebaja töömeililt ja milles väideti, et Siret Kotkal on uus meestuttav. Kroonika hinnangul kaebajale allikakaitse ei laiene, sest tegemist on pahauskse allikaga, kes soovis meediaga manipuleerides avaldada Siret Kotka kohta ebaõiget infot. Kroonika selgitas, et peale Siret Kotka kommentaari sai ajakirjanik kaebajalt oma versiooni nende suhetest. Kroonika selgitas, et soovides loo kustutamist ei esitanud kaebaja kogu infot.

Pressinõukogu otsustas, et Kroonika ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on antud loo puhul avalik huvi, sest tegemist on ahistava käitumisega ning seetõttu on kaebaja eraelu kohta andmete avaldamine põhjendatud. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse rääkida oma suhtest Siret Kotkaga.

Pressinõukogu