Kaebus nr 997
Pressinõukogu otsus 26.11.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Valdo Kulla kaebust Eesti Päevalehes 2. oktoobril 2020 ilmunud artikli “Endine Eesti operatiivtöötaja müüs rahapesumasinale veepuhastusmasinaid” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib ettevõttest Goldcraft Universal, millest on saanud Danske kriminaalmenetluse üks keskne firma. Lehe andmetel on firma kontole raha kandnud ka Valdo Kulla, kuigi mehe enda väitel sai hoopis tema firmalt raha.

Valdo Kulla kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei öelnud talle helistades, miks ta tema poole pöördus. Kaebaja lisas, et tal puudub kogemus ajakirjanikega suhtlemisel. Kaebaja märkis, et artikli pealkiri on meelevaldne, sest ta müüb veepuhastusseadmeid ühele teisele Ukraina firmale, mitte Goldcraft Universalile. Lisaks jätab pealkiri kaebaja meelest mulje, nagu tegeleks ta rahapesuga. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on teda halvustavalt nimetatud Savisaare eriteenistuse alla kuulunud löögigrupi liikmeks, kuigi tegelikkuses töötas ta politseiameti politseireservi kiirreageerimisüksuses.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tutvustas end kaebajale helistades, kuid kuna kaebaja ei saanud kohe rääkida, siis helistas ta hiljem ajakirjanikule ise tagasi. Valdo Kulla andis ajakirjanikule mitmekümneminutilise kõne käigus selgitusi oma seostest Goldcraft Universaliga. Leht lisas, et ajakirjanik ei survestanud kaebajat rääkima ja oli pigem kuulaja rollis. Lehe hinnangul ei ole alust pidada kaebajat meediaga suhtlemisel kogenematuks inimeseks. Leht selgitas, et kaebaja ei eita suhteid Goldcraftiga ning raha liikumise fakti kinnitavad uurimisorganid. Leht lisas, et artiklis ei ole ei otse ega kaude väidetud, et kaebaja on seotud rahapesuga. Leht leiab, et eriteenistuse nimetus oli faktiliselt õige ja asjakohane. Leht lisas, et tuli kaebaja soovile vastu ja muutis artiklis üksuse nimetust.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest tugineb artiklil ja faktidel. Kaebaja omab seost Goldcraft Universaliga ja kinnitas, et tegeleb veepuhastusseadmetega. Samuti on kaebaja puhul tegemist endise operatiivtöötajaga.

Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja meediaga suhtlemisel kogenematu isik, sest tegemist on kauaaegse ettevõtjaga, kes on aastaid juhtinud ka turvafirma USS Ukraina haru. Lisaks tutvustas ajakirjanik end kaebajale helistades.

Pressinõukogu