Peaminister kutsub ajakirjandust ühistööle

Tallinn, 25. aprill 2000. Peaminister Mart Laar kutsus ajakirjandust üles koostööle, et üheskoos aidata avalikkusel orienteeruda üha suuremas avaliku info voos.

Esinedes täna Ajalehtede Liidu peatoimetaja päeval, ütles Laar, et valitsus jätkab koalitsioonileppes väljendatud avatuse poliitikat ning avatud infopakkumist. Peaministri sõnul on koalitsioonisisesed arutelud jätkuvalt avalikud, kus erimeelsused tuuakse nimepidi välja.

Peaminister lubas peatoimetajate iga-aastase foorumi ees, et enne aasta lõppu jõuab Riigikokku kauaoodatud avaliku teabe seaduse eelnõu. Ajalehtede Liit on mitme aasta vältel taotlenud, et Eestis võetaks vastu vastav seadus.

Probleemiks nii riigivõimu esindajatele kui ajakirjandusele on see pool elanikkonnast, kes arvamusküsitluste järgi ei olegi huvitatud avalikust informatsioonist, ütles peaminister.

EALL