Pere ja Kodu ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 6. september 2021. Pressinõukogu arutas kaebust ajakirjas “Pere ja Kodu” juunis suhete teemal ilmunud artikli peale ja otsustas, et ajakiri ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja ei olnud rahul, et artikli põhjal on osapooled identifitseeritavad ning isikute tuvastamine kahjustab nende huve ja eraelu puutumatust. Kaebaja märkis, et artikkel sisaldab laimavat valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta sõna ei saanud.

Ajakiri vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei ole artikli põhjal identifitseeritav, sest tema nimelisi on Eesti palju. Toimetuse hinnangul on lapse emal õigus avaldada enda ja lapse isikuandmeid. Toimetus lisas, et kaebaja ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et artiklis ilmunud väited on valed. Toimetus märkis, et kohe peale kaebust võeti veebiartiklist ära lapse pilt ja muudeti anonüümseks lapse ema. Ajakiri oli valmis kompromissiks ja avaldas augustikuu numbris vabanduse.

Pressinõukogu otsustas, et ajakiri “Pere ja Kodu” ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist kogemuslooga ja sellest ei tule välja, et kaebajal on käimas vaidlus lapse hooldusküsimustes. Pressinõukogu ei teinud otsust ebaõigete väidete avaldamise kohta, sest avaldatud väiteid kaebaja tõenditega ümber ei lükanud.

Pressinõukogu tuletab toimetustele meelde, et sõltuvalt loo olemusest ja eesmärgist ning eriti lapsi puudutavate teemade puhul tuleks hoolega läbi mõelda, kas ja kui palju asjaosalisi identifitseerida.

Pressinõukogu