Postimees rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 5. november 2021. Pressinõukogu arutas BioBag Baltic OÜ kaebust Postimehes 5. juunil ilmunud artikli „Biolagunevad kotid – kasutada vaid viimases hädas“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib biolagunevatest ja kompostitavatest prügikottidest, mis artiklis väidetu põhjal tegelikkuses aiapidajatel kompostis ei lagune.

BioBag Baltic OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab hulgaliselt ebaõigeid faktiväiteid ning kahju tekitavaid eksitavaid ja halvustavaid hinnanguid. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on biolagunevaid prügikotte halvustava iseloomuga ja oma olemuselt sisuliselt üleskutse biolagunevaid ja kompostitavaid prügikotte mitte kasutada.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli eesmärk oli kirjeldada tegevusi, mida tavainimene peab kompostimiseks. Leht lisas, et ei väitnud artiklis, et kõnealused kotid ei või laguneda mingil muul moel. Postimees selgitas, et edastas artiklis esinenud allikate väärtushinnangud ja tõendas neid ka fotodega. Postimees on seisukohal, et kuna artiklis ei ole sõnagi BioBag Baltic OÜst juttu, siis puudus igasugune vajadus neile sõna anda. Leht märkis, et 17. juunil avaldati Postimehe veebis ja paberlehes BioBag Baltic OÜ seisukoht.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna antud artiklis on üks konflikti osapooltest biolagunevate kottide müügiesindaja BioBag Baltic, sest loos on nimetatud Biobag kotte, siis oleks pidanud ka firma esindajale artiklis sõna andma.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 3. novembril nii paberlehes kui ka veebis.

Pressinõukogu