Pressinõukogu andis Ekspressile õiguse

Tallinn, 5. aprill 2023. Pressinõukogu arutas Kadi Sarve kaebust ja Robert Sarve kaebust Eesti Ekspressis 9. novembril ilmunud artikli „Sahinad. Taukar torkas Sarve“ peale ja otsustas mõlema kaebuse puhul, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kadi Sarv kaebas Pressinõukogule, et Eesti Ekspress avaldas valeväite selle kohta, et Robert Sarv saatis teda peol. Samuti avaldas leht valeväite, et kaebaja töötab ühes büroos assistendina. Kaebaja selgitas, et ei ole kunagi töötanud üheski büroos assistendina. Samuti avaldas leht valeväite, et kaebaja on Robert Sarve elukaaslane. Kaebaja märkis, et selle vea küll väljaanne hiljem parandas.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Robert Sarv on kinnitanud, et saatis peol oma abikaasat ja et Kadi Sarv pani ta peole kirja. Lehe hinnangul ei ole abikaasa nimetamine elukaaslaseks vale, tegemist on kõnekeelse väljendiga ning lisaks avaldas leht kohe ka paranduse. Leht selgitas, et see, et Kadi Sarve ametinimetus on büroojuht, ei muuda tema tööülesandeid assistendi omadest erinevaks, sest assistendi töökohustuste hulka kuulub igapäevastes tööülesannetes abistamine ja assisteerimine. Leht leiab, et ei ole sisuliselt vale nimetada assistendiks isikut, kelle ülesandeks on advokaate abistada. Leht leiab, et seega ei avaldatud valeinfot.

Pressinõukogu otsustas Kadi Sarve kaebuse puhul, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole vale nimetada abikaasat elukaaslaseks, sest nende kahe mõiste sisu on oma olemuselt samane. Ka Eesti õigekeelsussõnaraamat annab sõnale „elukaaslane“ esimese vastena „abikaasa“. Lisaks ei olnud vale nimetada büroojuhina töötavat Kadi Sarve assistendiks, sest ka büroojuhi ülesannete hulka kuulub advokaatide abistamine/assisteerimine  nende tegevuses.

Robert Sarv kaebas Pressinõukogule, et leht avaldas ebaõige faktiväite selle kohta, et ta saatis peol oma elukaaslast/abikaasat. Kaebaja märkis, et ta ei saatnud peol kedagi ja et Kadi Sarv on ta abikaasa. Samuti peab kaebaja valeks, nagu oleks Karl-Erik Taukar „Sarve torganud“ ehk öelnud artiklis avaldatud tsitaadi. Kaebaja märkis, et ei Karl-Erik Taukari hääletoonist, käitumisest ega sõnakasutusest saa objektiivselt mingit „torkamist“ välja lugeda. Seda, et avaldatud tsitaat osutus valeks, kinnitas Karl-Erik Taukar ise. Kaebaja leiab, et artikli esialgses variandis avaldatud lause on tema au teotav ja väärkikust alandav, seda kinnitasid ka artikli juures olevad kommentaarid. Robert Sarv leiab, et tahtlikult avaldatud vale väide jättis avalikkusele ebaõige mulje, et ta polnud advokatuuri aastapeole oodatud ja et Karl-Erik Taukar mõnitas ja madaldas teda.

Eesti Ekspress vastas, et muutis artikli teksti pärast seda, kui Karl-Erik Taukar palus enda tsitaati täpsustada. Leht leiab, et ei jätnud artikliga avalikkusele muljet, et Robert Sarv ei ole advokatuuri peole oodatud. Samuti ei jäta artikkel keskmisele lugejale muljet nagu mõnitanuks Karl-Erik Taukar advokatuuri peol Robert Sarve.

Pressinõukogu otsustas Robert Sarve kaebuse puhul samuti, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel muljet, nagu oleks Karl-Erik Taukar soovinud peol Robert Sarve mõnitada. Pressinõukogu hinnangul vahendas leht Karl-Erik Taukari tsitaati ja kui selgus, et see oli ebatäpne, siis parandati tsitaat kiiresti.

Pressinõukogu