Pressinõukogu koguneb esimest korda

Tallinn, 19. juuni 2002. Järgmisel nädalal tuleb esimest korda kokku ajakirjanduse eneseregulatsiooni uus kogu Pressinõukogu, mis hakkab lahendama trükiajakirjanduses ilmunud materjalide kohta esitatud kaebusi.

Üheksaliikmelise Pressinõukogu (PN) kutsub kokku Eesti Ajalehtede Liit (EALL). PNi kuulub viis inimest ajakirjandusest ja neli teistest eluvaldkondadest. PNi liikmed on vandeadvokaat Aleksander Glikman, ajalehe Põhjarannik/Severnoje Poberezhje tegevtoimetaja Erik Gamzejev, Tartu Ülikooli õppejõud Tiit Hennoste, Postimehe peatoimetaja Urmas Klaas, Tallinna Tehnikaülikooli ärieetika õppejõud ja kirjanik Mari Saat-Meel, kohtureporter ja TV3 kohtusaate “Kuritöö ja karistus” stsenarist Tiiu Põld, Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Tarmu Tammerk, Maalehe peatoimetaja Sulev Valner ja Kunstiülikooli õppejõud, ajaloolane David Vseviov.

Oma esimesel koosolekul arutab PN töö aluspõhimõtteid. Esimesed kaasused võetakse arutlusele augustis.

Kaebuste lahendamisel lähtuvad PNi liikmed heast ajakirjandustavast, sealhulgas Eesti ajakirjanduseetika koodeksist. Otsuste tegemisel arvestab PN nii ajakirjanduse huve vabalt infot saada ja levitada kui avalikkuse õigustatud huve suhetes ajakirjandusega. Otsustusprotessis ei sõltu PNi liikmed PNi kokku kutsunud EALList. PNi liikmed ei esinda mitte niivõrd oma organisatsiooni või tööandjat, vaid iseend.  PNi autoriteet seisneb ajakirjanduse valmisolekus tunnustada PNi otsuseid.

PNi igapäevatööd korraldava tegevsekretäri leidmiseks välja kuulutatud konkursi tähtaeg on täna, 19. juunil.

Varem ajakirjanduse eneseregulatsiooniorganina tegutsenud Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) lagunemine algas eelmise aasta lõpul seoses esimehe Urmas Loidi ja aseesimehe Halliki Harroga seonduvate eetika- ja huvide konfliktidega. ASNis ei osale enam selle kunagine kokkukutsuja Ajalehtede Liit, samuti ka Eesti Raadio ja Eesti Televisioon.

EALL