Pressinõukogu mõistis Delfi õigeks

Tallinn, 29. november 2021. Pressinõukogu arutas Florian Marcus Hartlebi ja Teele Holmbergi kaebust Delfis 9. septembril ilmunud artikli „Kolm aastat vana vankrikaklus jõuab kohtus lõpusirgele. Varro Vooglaid esitas vastuhagi“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib 2018. aasta detsembris Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusel aset leidnud intsidendist. Artiklis on juttu juhtunuga seotud kohtuvaidlustest.

Florian Marcus Hartleb ja Teele Holmberg kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid. Kaebajate hinnangul Vabaduse platsil mingit kaklust ei toimunud, kuid sellest hoolimata kasutati loo pealkirja sõna „vankrikaklus“. Samuti ilmestas artiklit eksitav videokaader. Kaebajad ei ole rahul, et artiklis keskendutakse Varro Vooglaiu öeldule, kuid neilt kommentaari ei küsitud.

Delfi vastas, et sõna „vankrikaklus“ kasutati pealkirjas kunstilise liialdusena, kuid hiljem tuli toimetus kaebajatele vastu ja asendas selle sõnaga „vankrikonflikt“. Delfi leiab, et tegemist ei ole konflikti sisaldava materjaliga ja seetõttu puudus kohustus küsida kaebajate vastulauset. Delfi märkis, et ei avaldanud sündmuste kirjelduse kohta ebaõigeid fakte, sest kõik kirjeldused tuginevad fotodele, Postimehe videole ja Postimehes avaldatud tunnistaja ütlustele. Delfi vastas, et tuli kaebajatele vastu ja eemaldas 2018. aasta sündmuste kokkuvõtte.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole tegemist konflikti sisaldava materjaliga, mis nõudnuks osapoolte kommentaare. Tegemist on 2018. aasta detsembris asteleidnud sündmuse kirjeldusega ja kohtuvaidluse ülevaatega, mis sisaldavad mõlema poole seisukohti. Pressinõukogu hinnangul kinnitavad Delfi esitatud fotod sündmuste kirjeldust.

Pressinõukogu ei pea eksitavaks sõna „vankrikaklus“ kasutamist, sest see võtab intsidendi meeleavaldusel kunstiliselt hästi kokku, kuna konflikti keskmes oli lapsevankriga kaebaja.

Pressinõukogu