Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 9. veebruar 2022. Pressinõukogu arutas Varro Vooglaiu kaebust Eesti Ekspressis 8. detsembril ilmunud artikli „Varro Vooglaid räägib kodusõja puhkemisest“ peale ja otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Varro Vooglaid hoiatab selle eest, et mõni koroonapiirangutes kibestunu võib haarata relvad.

Varro Vooglaid kaebas Pressinõukogule, et artikli juhtlõik jätab mulje nagu oleks ta koos koroonapiirangutes kibestunutega valmis relva haarama ja liituma verevalamisega. Kaebaja märkis, et ta on oma seisukohtades rääkinud üksnes vajadusest olla valmis relva kasutama enese ja oma lähedaste kaitsmiseks, mitte kellegi ründamiseks. Kaebaja lisas, et toonitas ajakirjanikuga suheldes, et ta mitte mingil juhul ei poolda relvade kasutamist selleks, et kedagi rünnata. Kaebaja ei ole rahul, et teda nimetatakse juhtlõigus usumeheks, kuigi ta avalikul tegevusel ei ole usuga mingit pistmist. Kaebaja sõnul muudeti eksitav juhtlõik artikli veebiversioonis ära.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli juhtlõigus oli kaks erinevat lauset: esimeses käsitleti piirangute tõttu kibestunud isikute võimalust relva haarata ja teises märgitakse, et Varro Vooglaid on ise teatud juhul nõus relva haarama. Leht lisas, et artiklis on olemas kaebaja tsitaadid, et ta kasutaks relva ainult enese ja oma lähedaste kaitsmiseks. Leht selgitas, et üldsusele on Varro Vooglaid tuntud kui SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks rajaja. Selle sihtasutuse eesmärk on seista kristlikule õpetusele tuginedes perekonda, moraaliseadust, inimväärikust ja –õigusi ning omandit austava traditsioonilise ühiskonnakorralduse eest. Leht leiab, et väide, et kaebaja on tuntud usumees, ei ole eksitav ega pahatahtlik.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole loo juhtlõik eksitav, sest artiklis ütleb Varro Vooglaid, et on valmis oma pere kaitsmiseks sundvaktsineerimise eest relva haarama. Pressinõukogu arvates on ajakirjandusel õigus pealkirjades ja juhtlõikudes artiklid värvikamalt kokku võtta, kuid seda ei tohi teha kellegi arvelt. Antud juhul ei ole juhtlõiku värve lisades kaebajat kuritarvitatud, sest Varro Vooglaid ise toob loos vaktsineerimise temaatika sisse.

Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja nimetamine usumeheks eksitav, sest ta seisab oma tegevuses jõuliselt kristlike väärtuste eest.

Pressinõukogu