Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 6. veebruar 2020. Pressinõukogu arutas Eesti Lennuakadeemia kaebust Eesti Ekspressis 20. novembril ilmunud artikli „Mis kurat toimub Lennuakadeemias?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib väidetavatest huvide konfliktidest ja onupojapoliitikast Lennuakadeemias.

Eesti Lennuakadeemia kaebas Pressinõukogule, et suurem osa artiklist kajastab hinnangulisi või oletuslikke seisukohti Lennuakadeemia kohta. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav. Kaebaja märkis, et ajakirjanik sai küsimustele põhjalikud vastused, millega lükati ümber eksitavad valeväited või hinnangud akadeemia aadressil, kuid ajakirjanik jättis osa vastustest välja.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebuses ei tooda välja ühtegi artiklis esinenud valeväidet ega faktieksimust. Leht lisas, et artikkel põhineb dokumentidel ja suhtlemisel paljude Lennuakadeemiaga seotud inimestega. Leht leiab, et ajakirjaniku vaatest oli tegemist kriitilise analüüsiga, mis käsitleb probleeme Lennuakadeemias.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Lennuakadeemia sai esitatud süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu