Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 29. märts 2020. Pressinõukogu arutas Varro Vooglaiu kaebust Eesti Ekspressis 5. veebruaril ilmunud artikli “Kaks katoliiklust: kas Varro Vooglaid on ketser?” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib veebis avaldatud saatest, milles Varro Vooglaid kirjeldab oma elu katoliiklasena.

Varro Vooglaid kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatakse tema kui katoliiklase kohta tõsine avalik süüdistus, et tema puhul võib olla tegu ketseriga. Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud.

Eesti Ekspress vastas, et tegemist on netisaate arvustusega ning arvustaja subjektiivse mõttekäiguga ja arvustatava objekti analüüsiga. Leht lisas, et arvustustele kommentaare ei võeta. Samuti märkis toimetus, et arvustaja ei väida, et Varro Vooglaid on ketser.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest loo puhul on tegemist netisaate arvustusega, kus autor arutleb teema üle oma subjektiivsest vaatekohast lähtudes, kasutades arutluse ilmestamiseks erinevaid ajakirjanduslikke võtteid. Pealegi ei ole arvustuses ka süüdistatud kaebajat ketseriks olemises, samuti ei ole arvustuses väidetud, et ta oleks ketser.

Pressinõukogu