Pressinõukogu mõistis Kanal 2 õigeks

Tallinn, 6. aprill 2021. Pressinõukogu arutas Theo Varblase kaebust Kanal 2 saates “Reporter” 23. novembril eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib sellest, et Theo Varblast süüdistatakse ühe mehe tulistamises, mille tagajärjel too suri.

Theo Varblane kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldab valeinfot. Kaebaja hinnangul on vale öelda “esialgsetel andmetel”, sest see põhineb prokuröri arvamusel. Kaebaja kinnitas, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga. Kaebaja ei ole rahul, et teda käsitletakse enne kohtuotsust kurjategijana. Kaebaja lisas, et taotles video eemaldamist, kuid telekanal tema taotlusele ei vastanud.

Kanal 2 vastas, et uudises anti edasi prokuratuuri ja kaitsja seisukohad. Kanal 2 selgitas, et esitatud on puhtakujuline ja hinnangutevaba uudis, milles on kirjeldatud avalikku kohtupidamist. Saatelõigus on välja toodud, et tegemist on avakõnedega kohtupidamise esimesel päeval ning esitatud on vaid süüdistus. Kanal 2 märkis, et uudises on välja toodud, et kohtualune pani toime surma põhjustamise ettevaatamatusest.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Uudislõigus on kohtuistungist tõukudes kajastatud nii süüdistaja kui ka kaitsja seisukohad ning kohtualust ei ole enne jõustunud kohtuotsust käsitletud kurjategijana.

Pressinõukogu