Pressinõukogu mõistis Kroonika õigeks

Tallinn, 3. veebruar 2020. Pressinõukogu arutas Kertu Jukkumi kaebust Kroonikas 9. novembril ilmunud artikli peale ja otsustas, et Kroonika ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel „Alkoholijoobes ja bravuuritsev Kertu Jukkum visati Valli baarist välja! Baarmen: midagi sellist pole ma oma 17 töötatud aasta jooksul näinud“ räägib sellest, et Valli baaris koos sõbrannadega lõbutsenud Kertu Jukkum visati seltskonna kohatu käitumise tõttu baarist välja.

Kertu Jukkum kaebas Pressinõukogule, et tema vastus artikli juures on näha vaid neile, kes selle ostavad ja seega saavad ülejäänud lugejad tutvuda vaid ühepoolse seisukohaga. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot ja jätab mulje nagu oleks tema tegevus olnud erakordne. Samuti märkis kaebaja, et talle omistatakse teise isiku teod.

Kroonika vastas Pressinõukogule, et artiklis on juhtunut kirjeldatud objektiivselt ja omapoolseid hinnanguid andmata. Kroonika märkis, et artiklis kajastati vaid faktilisi asjaolusid ja see põhines juures viibinud tunnistaja ütlustel. Samuti kinnitas kaebaja avalikult kõiki artiklis esitatud väiteid. Kroonika lisas, et artiklis anti kaebajale sõna. Kroonika väitel oli pealkirja juures märge, et loos on kaebaja kommentaar ja keda antud teema huvitas, sai artikli osta.

Pressinõukogu otsustas, et Kroonika ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja artiklis sõna saanud. Samuti ei lükka kaebaja ümber artiklis esitatud väiteid.

Pressinõukogu