Pressinõukogu mõistis Päevalehe õigeks

Tallinn, 3. november 2023. Pressinõukogu arutas Erkki Pärna kaebust Eesti Päevalehes 8. juunil ilmunud artikli „Autorüüstaja jäi süüdi ka ringkonnakohtus“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Erkki Pärn kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot ja jätab mulje, nagu ta oleks varasemalt üheksa autot põlema pannud ja jätab temast mulje kui autorüüstajast ja sarisüütajast. Samuti on kaebaja sõnul vale see, nagu oleks teda korduvalt juhiloata sõitmise eest karistatud. Kaebaja leiab, et artikkel on ühekülgne.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis on kohtumenetlust seoses kaebajaga kajastatud õigesti ning samuti on selgelt eristatud, millised kuriteod on tõendamist leidnud ja millised mitte. Leht lisas, et artiklis kirjeldatakse muu hulgas avalikul kohtuistungil kogetut ning seetõttu on kirjeldatud ka prokuratuuri tegevust istungil, sh prokuratuuri seisukohti. Leht märkis, et artikli eesmärgiks oli kajastada kaebaja suhtes toimunud kriminaalmenetlust ning tema poolt varasemalt toime pandud süütegusid, kuivõrd nende iseloomulik joon oli autode kahjustamine ja hävitamine.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on artiklist aru saada, et see kajastab kohtuistungit ja varasemaid jõustunud kohtuotsuseid. Pressinõukogu hinnangul on 8. juunil ilmunud artiklis selgitatud, et kaebaja manipuleeris inimesi autosid süütama. Kuna artiklis on kajastatud kohtumenetlust, sealhulgas ka kaebaja väiteid, siis on ka loos endas kaebaja seisukohad olemas.

Pressinõukogu