Pressinõukogu mõistis Päevalehe õigeks

Tallinn, 9. juuni 2020. Pressinõukogu arutas Daniel Sepa kaebust Eesti Päevalehes 9. aprillil ilmunud artikli „Vägivalla ohver: kannatanul on kohustused, kurjategijal õigused“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Daniel Sepp kaebas Pressinõukogule, et tegemist on konflikti sisaldava artikliga ja poolte kajastus peab olema võrdne. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid. Ta märgib, et teda ei mõistetud süüdi piinamises, vaid kehalises väärkohtlemises pika aja vältel ning ähvardamises.

Eesti Päevaleht vastas, et tegemist ei ole konflikti sisaldava artikliga. Leht selgitas, et artikli esimene osa kirjeldab kannatanu etteheiteid kriminaalhooldusametnikule ja kannatanu kaitse korraldusele ning teine osa võtab lühidalt kokku kohtuotsuses kirjeldatud kriminaalasja. Leht lisas, et artikli osapoolteks on kannatanu ja kriminaalhooldussüsteem. Eesti Päevaleht märkis, et ei ole esitanud kaebaja kohta ühtegi valeväidet.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikli osapoolteks Daniel Sepa vägivalla ohver ja kriminaalhooldussüsteem ning lehel puudus vajadus Daniel Sepale sõna andmiseks. Samuti ei näe Pressinõukogu artiklis ebaõigeid või kontrollimata väiteid.

Pressinõukogu