Pressinõukogu mõistis „Pealtnägija“ õigeks

Tallinn, 4. oktoober 2022. Pressinõukogu arutas Helen Nelis-Naukase kaebust 25. mail avaldatud „Pealtnägija“ sotsiaalmeediapostituse „Ekstreener soovis Pealtnägija saate järel olümpiavõitjalt kümneid tuhandeid eurosid“ peale ja otsustas, et „Pealtnägija“ ei rikkunud head ajakirjandustava.

Tegemist on hooaega kokkuvõtva saate järel Facebooki tehtud postitusega, mis arendas edasi 27. oktoobri 2021 saadet (postitus sisaldab ka saate linki).

Helen Nelis-Naukas kaebas Pressinõukogule, et talle ei antud võimalust kommentaariks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et postituses on kontekstist välja võetud tema kompromissettepaneku lühike osa, mis jätab temast mulje, nagu ta nõuaks Katrina Lehiselt aluseta ja põhjenduseta raha. Kaebaja hinnangul on postitus ebatäpne ja moonutatud.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) vastas Pressinõukogule, et treeneri kompromissettepanek ei sisaldanud selliseid uusi asjaolusid, mis vajanuks täiendavaid kommentaare. Treeneri rahalise nõudega seotud detailid ja asjaolud leidsid põhjalikku kajastamist 27. oktoobri saates, mille link oli postitusele lisatud. ERR selgitas, et postitus täiendas telelugu ja see sisaldab infot, miks treener sportlaselt raha soovib.

Pressinõukogu otsustas, et „Pealtnägija“ ei eksinud oma sotsiaalmeedia postitusega ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul moodustab postitus koos saatega sisuliselt, temaatiliselt ja tekstiliselt ühe terviku, jagades ka saate linki, kus teemat käsitleti põhjalikumalt.

Pressinõukogu hinnangul on postitus faktiliselt korrektne, st sisaldab infot raha küsimise põhjuste kohta.

Pressinõukogu