Pressinõukogu mõistis Põhjaranniku õigeks

Tallinn, 5. märts 2020. Pressinõukogu arutas Liina Mihkelsoni kaebust Põhjarannikus oktoobrist kuni jaanuarini ilmunud artiklite peale konfliktidest Jõhvi volikogus ning leidis, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Liina Mihkelson kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad eksitavat infot, toimetuse hüpoteese ja võivad jätta lugejatele eksitava mulje. Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud ja seetõttu esitati eksitav info.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et avaldatud faktid on tõesed ja lood sisaldavad kaebaja kommentaari. Leht märkis, et kaebaja ei ole toimetuse poole vastulause sooviga pöördunud, samuti ei vaidlusta ta fakte.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei eksinud artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kaebaja ei lükka artiklites avaldatud tema kohta käivaid fakte ümber, samuti on kaebajale sõna antud.

Pressinõukogu