Pressinõukogu mõistis Postimehe õigeks

Tallinn, 4. november 2020. Pressinõukogu arutas Robert Sarve kaebust Postimehe veebis 8. mail eetris olnud saate “Lobjakas versus Vooglaid” peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saate üks lõik räägib sõnavabadusest ja tsensuurist.

Robert Sarv kaebas Pressinõukogule, et saatejuht Varro Vooglaid esitab negatiivseid hinnanguid tema tegevuse kohta ja käsitleb saate teemat tema suhtes faktiliselt ebaõigesti. Kaebaja hinnangul avaldab Varro Vooglaid arvamust huvide konfliktis, sest tal on antud asjas isiklik huvi. Kaebaja leiab, et ilmselge huvide konflikti olukorras ei peaks inimene saadet juhtima. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle vastulauset ei pakutud.

Postimees selgitas, et Robert Sarv on alates 2019. aastast olnud laimu teemadel Eestis üks peamisi eestkõnelejaid. Leht märkis, et Robert Sarv kutsub inimesi üles laimu esitajate vastu nõudeid esitama. Postimees lisas, et Varro Vooglaid ütles saatelõigu alguses välja, et tal on Robert Sarvega vaidlus pooleli ning rõhutas sellega selgesõnaliselt, et ta ei kasuta saadet ära tema endaga seotud kaasuse arutamiseks. Postimees märkis, et tegemist on otsesaatega ja kui kuuldu põhjal tekib kellelgi vastulause soov, siis tuleks saate järel pöörduda Postimehe poole.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tegemist oli otsesaatega, milles ei ole võimalik osapooltele täiendavalt sõna anda. Pressinõukogu hinnangul oleks kaebaja võinud saate järel pöörduda vastulause sooviga Postimehe toimetuse poole.

Pressinõukogu