Pressinõukogu mõistis Raplamaa Sõnumid õigeks

Tallinn, 29. juuni 2023. Pressinõukogu arutas Tanel Viksi kaebust Raplamaa Sõnumites 19. aprillil ilmunud artikli „Kehtna valla suhtes on esitatud korruptsioonikahtlus“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kehtna valla haljasalade hooldushankest.

Kehtna vallavanem Tanel Viks kaebas Pressinõukogule, et leht ei pakkunud talle enne artikli ilmumist vastulause võimalust ja samuti ei juhtinud toimetus hiljem tähelepanu sellele, et tema vastulause ei vasta nõuetele. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud enne artikli ilmumist kommenteerida korruptsiooni temaatikat.

Raplamaa Sõnumid vastas Pressinõukogule, et hankele esitatud vaide tekstis on viidatud korruptsioonikahtlusele ja seda teksti toimetus kasutas. Leht kinnitas, et artiklis ei süüdistatud kaebajat korruptsioonis, kuid ometi tuldi Tanel Viksile vastu ja muudeti veebis loo pealkiri ära. Leht märkis, et vallavanema vastulause ei ilmunud seetõttu, et see ei vastanud vastulause nõuetele ning peatoimetaja informeeris sellest ka kaebajat.

Pressinõukogu otsustas, et Raplamaa Sõnumid ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai Kehtna vallavanem Tanel Viks artiklis sõna süüdistuste kommenteerimiseks. Kuna Tanel Viks sai enne loo ilmumist sõna, siis ei olnud vajadust talle enne artikli ilmumist vastulause võimalust pakkuda.

Kui kaebaja saatis pärast artikli ilmumist toimetusele kirja, mille ta nimetab vastulauseks, siis  Pressinõukogu hinnangul ei olnud toimetusel põhjust seda avaldada, sest see ei vasta  Pressinõukogu hinnangul vastulause nõuetele. Pressinõukogu hinnangul tulnuks toimetusel jätkata kaebajaga dialoogi, et saada vastulause pooli rahuldavaks.

Pressinõukogu juhib Raplamaa Sõnumite tähelepanu sellele, et kaevatav artikkel ja jätkulugu ei ole omavahel seotud (lingitud), kuid lugejate informeerimise seisukohast on see oluline.

Samuti juhib Pressinõukogu Raplamaa Sõnumite tähelepanu sellele, et pealkirja ja juhtlõigu muutmisele tulnuks pealkirja juures viidata, mida ja millal muudeti, nagu näeb ette veebis vigade parandamise hea tava leppe punkt 2.

Pressinõukogu