Pressinõukogu mõistis Saarte Hääle õigeks

Tallinn, 3. aprill 2023. Pressinõukogu arutas Aivo Maripuu kaebust Saarte Hääles 14. veebruaril 2023 ilmunud artikli „Valimisreklaamide asukohavalikud tekitavad küsimusi“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib valimisreklaamide asukohtadest Saaremaal, millest mõned võivad olla seadustega vastuolus.

Aivo Maripuu kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldati foto tema autost koos kõigi identifitseerimistunnustega, tema kodu ja firma nimega. Kaebaja ei ole rahul, et valimisreklaam fotol hägustati, kuid kõik muu temale viitav on selgelt loetav. Kaebaja taotles lehelt vea tunnistamist ja vabandust, kuid seda ei tehtud.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artiklis oli transpordiameti selgitus, et nimetatud kaubiku asukoht koos LED-ekraaniga ei pruugi olla kooskõlas seadustega. Leht lisas, et artiklis ei ole väidetud, et Aivo Maripuu on süüteos süüdi mõistetud. Saarte Hääl pakkus kaebajale võimalust esitada enda seisukohad ja need avaldati 17. veebruaril, vabandamisest leht keeldus, kuna selleks ei olnud alust. Samal päeval ilmus lehe veebis ja järgmisel päeval paberlehes ka uudis, milles on kajastatud transpordiameti infot, et LED-ekraan on liiklusohtlik ja tuleb eemaldada. Paberlehe loos oli kaebaja kommentaar ja viide, et Aivo Maripuu täismahus kommentaar on leitav veebist.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikkel Aivo Maripuust, samuti ei esitatud tema kohta ühtegi jõulist süüdistust. Lisaks sai kaebaja järgmises lehenumbris sõna.

Pressinõukogu