Pressinõukogu mõistis väljaanded Juuksurite Ühenduse kaebuse puhul õigeks

Tallinn, 30. aprill 2021. Pressinõukogu arutas Juuksurite Ühenduse kaebust Delfi ja Elu24 peale ning leidis, et kumbki väljaanne ei ole hea ajakirjandustava vastu eksinud. 

4. märtsil Delfis ilmunud artikkel „Juuksurid soovivad saada eesliinitöötajateks: oleme hetkel majanduse alustalad“ räägib sellest, et juuksurid tegid Terviseametile pöördumise arvata nad eesliinitöötajate hulka, et saada eelisjärjekorras vaktsineeritud.

Juuksurite Ühenduse esindaja Kertti Viru kaebas Pressinõukogule, et artiklist jääb mulje nagu oleks ta andnud intervjuu, kuigi tegelikkuses ta pole ühegi ajakirjanikuga suhelnud ega pressiteadet teinud. Kaebaja leiab, et artikkel on laimav ja tekitab Juuksurite Ühendusele emotsionaalset kahju. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ühendus sõna ei saanud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis on selgelt väljendatud, et see refereerib Juuksurite Ühenduse poolt Terviseametile tehtud pöördumist. Delfi refereeris pöördumist, lisamata omapoolseid seisukohti.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist selgelt välja, et lugu põhineb kaebaja pöördumisel Terviseameti poole, mis on avalikult kättesaadav dokumendiregistris. Kuna artikkel pöördumisele midagi täiendavat ei lisa ja konflikti ei sisalda, siis puudus väljaandel vajadus täiendavalt kaebaja poole pöörduda ja temalt lisakommentaare küsida.

4. märtsil Elu24-s ilmunud arvamus „Juku-Kalle Raid: Seal, kus lõpeb mõistus, algab soeng“ põhineb samuti Juuksurite Ühenduse pöördumisel.

Juuksurite Ühenduse esindaja Kertti Viru leidis, et ka see artikkel kahjustab ühenduse mainet. Kaebaja selgitas, et kui temaga oleks võetud ühendust, siis ta oleks saanud oma väiteid selgitada. Kaebaja selgitas, et nende pöördumine oli mõeldud arutelu algatamiseks vastava spetsialistiga, mitte artikli avaldamiseks.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et tegemist oli Juku-Kalle Raidi arvamuslooga. Elu24 kinnitusel ei avaldatud kolumnis uut infot, vaid kommenteeriti pöördumist. Elu24 rõhutas, et tegemist ei olnud intervjuu ega konfliktilooga, vaid kolumni ja teravkoha üle arutava arvamuslooga.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamuslooga, milles kommenteeriti kaebaja pöördumist. Pressinõukogu leiab, et arvamuslugu on žanr, kuhu osapoolte kommentaare ei küsita ning milles võib autor oma isiklikke seisukohti väljendada.

Pressinõukogu