Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 1150
Pressinõukogu otsus 21.12.2023 | TAUNIV. Virumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Jaanus Mäe kaebust...
Otsus nr 1144
Pressinõukogu otsus 21.12.2023 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Marku Lampi kaebust Postimehes...
Otsus nr 1149
Pressinõukogu otsus 23.11.2023 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Ingvar Villido kaebust...
Otsus nr 1143
Pressinõukogu otsus 23.11.2023 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Pere Sihtkapitali juhatuse...
Otsus nr 1148
Pressinõukogu otsus 23.11.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Ingvar Villido...
Otsus nr 1146
Pressinõukogu otsus 23.11.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Ljudmila Budnikova...
Otsus nr 1147
Pressinõukogu otsus 23.11.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV. Raplamaa Sõnumid ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kaebust Raplamaa...
Otsus nr 1140
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Erkki Pärna...
Otsus nr 1129
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti...
Otsus nr 1133
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | TAUNIV. Kroonika rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus, kaebaja...
Otsus nr 1142
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV. Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Karl Robert Saluri...
Otsus nr 1141
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | TAUNIV. Rus.Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Jõhvi vallavalitsuse kaebust Rus.Postimehes...
Otsus nr 1135
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | TAUNIV. Eesti Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Marek Reinaasa ja...
Otsus nr 1145
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | TAUNIV. Elu24 rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Brigita Antoni kaebust Elu24-s...
Otsus nr 1134
Pressinõukogu otsus 14.09.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Ars Medica...