Pressinõukogu tegi Ekspressi artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 15. veebruar 2023. Pressinõukogu arutas Viimsi vallavalitsuse kaebust Eesti Ekspressis 23. novembril ilmunud artikli „EKRE kaunitar avastas „Vallalise kaunitari“ abil Rohuneeme sadamast korralageduse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib EKRE Viimsi osakonna juhi ja Viimsi vallavolikogu revisjonikomisjoni juhi Kristel Menningu kriitikast rahva rahaga soetatud kalli hüdrokopteri väärkasutamise ning samuti kahe sadamas asuva krundi kasutamise kohta.

 

Viimsi vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid, mida vallavalitsus palus toimetusel parandada, kuid palvet väärinfo eemaldamise kohta ei võtnud leht arvesse. Kaebaja leiab, et artikkel eksitab lugejat. Samuti ei ole kaebaja rahul, et vallavalitsus sõna ei saanud. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ajakirjaniku isiklikku seisukohta, mida iseloomustab loo viimane lause.

 

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Viimsi vallavalitsuse seisukoht on artiklis kajastatud: olukorda kommenteerisid nii vallavanem kui abivallavanem. Leht lisas, et artikkel kajastab Viimsi vallavolikogu 18. oktoobri istungit, esinemise ajal näidati ekraanil ka revisjonikomisjoni aruannet ning ajakirjanik tutvus ka komisjoni istungite protokollidega, kus kõnealust teemat käsitleti. Leht selgitas, et artiklis puuduvad etteheited vallavalitsusele. Loo viimase lause kohta märgib toimetus, et hinnangute andmine on osa ajakirjandusvabadusest, tegemist on väärtushinnangutega, mis põhineb õigetel faktidel ja on kohane. Toimetus lisas, et täiendas artiklit 23. novembril vallavalitsuse kommentaariga.

 

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini arvamused, oletused ja faktid ning lugejal on raske aru saada, millised on faktiväiteid ja millised ajakirjaniku mõtted.

 

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse täna.

Pressinõukogu