Pressinõukogu tegi Ekspressi kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 6. detsember 2021. Pressinõukogu arutas Riigiprokuratuuri kaebust Eesti Ekspressis 8. septembril ilmunud artikli „Tapetud mehe ema jahmatav avaldus: „Jutt oli, et enne ei liigu ei prokurör ega politsei, kui me ei maksa“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Harju maakohtus toimunud kohtuprotsessil räägitust. Kohtuprotsessil oli teemaks 39aastase mehe surm rusikahoopidest saadud vigastustesse.

Riigiprokuratuur kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja juhtlause on eksitavad, sest jätavad mulje, et otsused, mille vastuvõtmine on kriminaalmenetlust läbi viies prokuratuuri pädevuses, võetakse vastu alles siis, kui kannatanu esindaja on maksnud altkäemaksuna 25 000 eurot.

Eesti Ekspress vastas, et pealkirjas kasutatud tsitaat on öeldud avalikult kohtuistungil ja see on esitatud jutumärkides. Leht leiab, et pealkirjast saab aru, et selle tsitaadi ütles tapetud mehe ema. Leht selgitas, et samuti vastab tõele artikli juhtlause, mis kajastab täpselt seda, mida tapetud mehe ema avalikul kohtuistungil vande all tunnistas. Leht lisas, et võttis enne artikli ilmumist ka prokuratuuriga ühendust ja muude teemade seas uuris 25 000 nõudmise kohta, kuid sellele küsimusele vastust ei saanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna pealkirjas on kasutatud jutumärke, on aru saada, et tegemist on tsitaadiga ning samas on viidatud ka sellele, et need on tapetud mehe ema sõnad. Pealkirjast ning edasisest artiklist tervikuna ei jää mõistlikule lehelugejale arusaama prokuratuuri seotusest pealkirjas avaldatud etteheitega.

Pressinõukogu