Pressinõukogu tegi Ekspressi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 8. november 2021. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Ekspressis 21. juulil ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib müstilise käekirjaga sissemurdmistest Tallinna toitlustusettevõtja kinnisvarasse, millest ühel juhul oli kohtu hinnangul tegemist kindlustuskelmusega.

Kaebaja leiab, et artiklis on teda kujutatud pätina, kes osales kindlustuspettuses ja jäetud mulje, justkui oleks see kohtus ka tuvastamist leidnud. Kaebaja selgitas, et tegelikkuses tal kirjeldatud kindlustuspettusega mingit seost ei ole ning talle ei ole ka kunagi esitatud kahtlustust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt kommentaari ei küsitud.

Eesti Ekspress vastas, et kaebaja on artiklis seostatud petuskeemiga läbi äripartneri sõnade. Samas märgib leht, et kaebajat ei ole kurjategijana käsitletud ja artiklis on selgelt väljendatud, et kaebaja osas muid tõendeid peale ühe osalise ütluste ei ole. Leht märkis, et tegemist ei ole konflikti sisaldava artikliga eetikakoodeksi punkt 4.2. tähenduses. Autor on artikli kirjutanud uurimisasutuste poolt kogutud tõendite ja kohtuotsuse alusel ning asjaosaliste käest eraldi seisukohta ei küsitud, sest seisukohad on üheselt väljendatud dokumentaalsetes tõendites.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja isik artikli põhjal identifitseeritav, kaebaja on fotol, mille pildiallkiri kasutab muu hulgas mõistet „pätt“. Pildiallkirja ja kaebaja isiku vahel seoste tekkimist lugeja silmis pole välditud. Samuti on kaebaja isik artiklis illustratsioonide, kujunduslike ja tekstiliste võtete kaudu paigutatud kindlustuspettusest rääkiva loo konteksti viisil, mis annab lugejale võimaluse tajuda teda ühel või teisel viisil kindlustuspettuse ehk kuriteoga seotud isikuna, kuigi sellekohast kohtuotsust kaebaja kohta ei ole.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 3. novembril.

Pressinõukogu