Pressinõukogu tegi Elu24 kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 22. september 2023. Pressinõukogu arutas kaebust Elu24-s 27. juulil ilmunud artikli „Venemeelsuse tõttu vallandatud politseiametnik nõudis PPA-lt kohtu kaudu kuuekohalist hüvitist“ peale ja otsustas, et Elu24 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tallinna halduskohus jättis rahuldamata endise politseiniku kaebuse, milles ta vaidlustas oma vallandamise PPA-st.

Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei küsitud. Kaebaja meelest on alandav, et teda nimetatakse artiklis „Meelise-nimeliseks härraks“. Kaebaja leiab, et eesnime nimetamine aitab teda tuvastada. Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks ja teda halvustavaks, sest ta taotles kohtult eelkõige ametist vabastamise õigusvastaseks tuvastamist ja alles seejärel kahju hüvitamist. Kaebaja peab eksitavaks fotot, sest sellel on patrullpolitseinik, kes suhtleb vahetult kodanikega. Kaebaja selgitas, et temal vahetut kodanikega suhtlemist ei olnud.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et väljendiga „Meelise-nimeline härra“ ei tungita kaebaja eraellu ega kasutata kohatuid või lubamatuid hinnanguid. Toimetus leiab, et eesnime kasutamine ei ole vastuolus isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Elu24 selgitas, et pealkiri ei sisalda valeväiteid ning vastab avaliku kohtupidamise käigus arutatud asjaoludele. Toimetus lisas, et tõele vastab see, et kaebaja nõuab kohtu vahendusel 118 058,38 eurot, mis ongi kuuekohaline summa. Artiklis on kajastatud ka asjaolu, et kaebaja nõuab käskkirja õigusvastasuse tuvastamist. Artikli peakirja ei saa ega peagi lisama seejuures kogu artikli sisu, lisas toimetus. Elu24 märkis, et ajakirjanik pöördus kaebaja poole, kuid vastust ei saanud. Toimetus selgitas, et lähtudes avalikust kohtuotsusest on artiklis nii kaebaja nõuded, positsioon kui ka seisukohad. Artikli juurde lisatud fotol ei suhte sellel selja tagant kujutatud politseivormis isik kellegagi ning foto juures on ka selgelt kiri: „Politseinik. Foto on illustratiivne.“ Seega foto ei eksita auditooriumi, leiab Elu24.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest sisaldab tõest infot. Ka ei halvusta see kaebajat, sest kaebaja taotles kohtult muu hulgas ka kuuekohalist hüvitist.

Pressinõukogu leiab, et artiklis on kajastatud kohtuvaidluse osapoolte seisukohad, kaasa arvatud kaebaja seisukoht.

Pressinõukogu