Pressinõukogu tegi Elu24 kohta tauniva otsuse

Tallinn, 27. oktoober 2023. Pressinõukogu arutas Brigita Antoni kaebust Elu24-s 26. septembril ilmunud artikli „Brigita Antoni eksabikaasa toob päevavalgele naise mineviku striptiisitarina. Brigita: mu eks on vaimuhaige” peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Brigita Anton kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatakse tema kohta laimavaid ja ebaõigeid väiteid. Kaebaja selgitas, et Elu24 oli teadlik ebaõigetest väidetest, kuid avaldas need ikkagi. Kaebaja lisas, et üritas pärast artikli ilmumist mitu korda Elu24 toimetusega ühendust saada, kuid keegi ei vastanud. Kaebaja märkis, et lõpuks pealkirja muudeti.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et artiklis oli kaebaja kommentaar ja seisukoht. Toimetus selgitas, et tuli kaebajale vastu ning muutis ära algse pealkirja ja lisas sellesse ka kaebaja väite. Seega on Elu24 seisukohal, et kontrollimatut, ühekülgset või ebaõiget infot ei avaldatud.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav ja tehtud teadlikult olematu fakti põhjal, sest see väidab, et kaebaja töötas striptiisitarina, kuigi tegelikult oli toimetusel olemas Brigita Antoni väide selle kohta, et ta ei ole striptiisitarina töötanud, vaid käis tööintervjuul, et ettekandjaks saada. Pressinõukogu hinnangul rikkus toimetus sellise pealkirjaga ka koodeksi punkti 1.5., mis ütleb, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada.

Samuti rikkus Elu24 ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil ning punkti 3.5., mis ütleb, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul ei olnud striptiisitarina töötamise väide toimetuse poolt kontrollitud.

Samuti rikkus Elu24 veebis vigade parandamise hea tava leppe punkti 2, mis näeb ette, et kui selgub, et kui toimetus on teinud pealkirjas vea, siis tuleb seda parandades kirjutada ka pealkirja juurde, et pealkirjas on tehtud täpsustus ja lisada aeg, millal see tehti.

Elu24 avaldas Pressinõukogu otsuse täna, 27. oktoobril.

Pressinõukogu