Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 8. veebruar 2022. Pressinõukogu arutas Inge Taltsi kaebust Hiiu Lehes 3. detsembril ilmunud artikli „Maksumaksjale läks Valge Ingli afäär maksma 51 000 eurot“ ja juhtkirja „Roostes Valge Ingel“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Hiiumaale Tahkunasse planeeritud uue elektrituuliku püstitamine jäi vastutegevuse tõttu katki. Vallal tuli seoses vastutegevusega hüvitada 51 000 eurot.

Inge Talts kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat infot ja jätab mulje, et uus tuulik ei ole eelmisest oluliselt suurem. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema kohta esitatakse süüdistusi, kuid sõna ei anta ning vastulauset ei avaldatud. Kaebaja leiab, et ka juhtkiri sisaldab tõsiseid süüdistusi, kuid sõna talle ei antud.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et kaebaja levitas MTÜ Hiiu Tuul listis infot, et tuulik tuleb arvatust märksa suurem. Leht selgitas, et millist tüüpi ja milliste mõõtmetega tuuliku oleks arendaja lõpuks paigaldanud, jäi selgusetuks, kuna protsess jäi pooleli. Leht lisas, et vastulause soovile vastas peatoimetaja, et kavatseb sel teemal veel kirjutada ja siis võtab ka Inge Taltsi kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul süüdistatakse artiklis Inge Taltsi tuuliku naabrite hirmutamises ja eksitava info jagamises. Pressinõukogu hinnangul on see volikogu liikme kohta tõsine süüdistus, mistõttu oleks pidanud talle sõna andma.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni informatsiooniallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda täita. Pressinõukogu hinnangul ei pidanud ajakirjanik kinni Inge Taltsile antud lubadusest avaldada tema seisukoht järgmises artiklis. Kui toimetus nägi, et uut artiklit siiski ei tule, pidanuks avaldama Inge Taltsi vastulause.

Hiiu Leht avaldas Pressinõukogu otsuse paberlehes ja veebis 8. veebruaril.

Pressinõukogu