Pressinõukogu tegi Kroonika artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 1. november 2023. Pressinõukogu arutas kaebust 13. juunil Kroonikas ilmunud artikli „13-aastane laps esindab Eestit Sotši moenädalal. Lapse ema: püüan poliitikast eemale hoida“ peale ja otsustas, et Kroonika rikkus head ajakirjandustava.

Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot, sest loos väidetakse nagu esindaks tütarlaps moenädalal Eestit, kuigi tegelikkuses esindab ta iseennast. Kaebaja hinnangul jätab artikli pealkiri mulje nagu võistleksid moenädalal riigid või riikide esindajad omavahel. Samuti ei ole kaebaja rahul, et lapse perekond on identifitseeritav, kuigi nad ei ole avaliku elu tegelased. Kaebaja märkis, et Kroonikal ei olnud luba lapse fotot ja perekonna andmeid avaldada.

Kroonika vastas Pressinõukogule, et tütarlaps esindas moenädalal Eesti modelliagentuuri, mille sotsiaalmeedialehel rõhutatakse, et laps on Tallinnast, Eestist. Kroonika selgitab, et nõustudes lapse tegutsemisega modellinduses, on lapse ema pannud ta olukorda, milles lapse pildid on avalikult kättesaadavad. Kroonika lisas, et lugejale ei jää muljet, et tegemist on riikidevahelise võistlusega. Kroonika peab ebaõigeks kaebaja väidet, et tegemist on perekondliku üritusega, sest lapse osalemise kinnitas modelliagentuur. Kroonika väitel on artikli fookus sellel, et ilma tungiva vajaduseta osaleb Eesti laps Venemaal modellivõistlusel. Modellinduse avalikust olemusest tulenevalt oli osaleja modelliagentuuri poolt avalikult identifitseeritud. Kaebaja isiku avaldamine oli Kroonika meelest oluline, sest alaealise seadusliku esindajana oli ta vastu võtnud otsuse reisida Venemaale tungiva vajaduseta, kuigi Eesti välisministeerium oli soovitanud Venemaale mitte reisida. Kroonika märkis, et lapse ema ei keelanud lapse andmeid avaldada.

Pressinõukogu otsustas, et Kroonika rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätab pealkiri eksitava mulje, nagu oleks tütarlapse saatnud modellivõistlusele osalema Eesti ning et tegemist oleks olnud Eesti ametliku esindamisega.

Pressinõukogu leiab, et tütarlapse nimi ja foto olid modelliagentuuri sotsiaalmeedialehel ja seetõttu oli nende avaldamine ka artiklis põhjendatud.

Kroonika avaldas Pressinõukogu otsuse 31. oktoobril.

Pressinõukogu