Pressinõukogu tegi Kuuuurija kohta tauniva otsuse

Tallinn, 30. juuni 2020. Pressinõukogu arutas Ravimiameti kaebust „Kuuuurija“ veebilehel 28. aprillil ilmunud artikli „Mõni apteek ees või taga: kinni läks „ainult“ 25 apteeki ja Ravimiamet rikkus seadust“ peale ja otsustas, et artikkel rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Ravimiamet lubas vastuolus kehtiva seadusega pärast 1. aprilli tegevust jätkata Oru haruapteegil Kohtla-Järvel, kuid ei lubanud sama Ahtme haruapteegile Ida-Viru Keskhaiglas. Kuuuurija väidab artiklis, et Ravimiamet on haiglale ja apteegile valetanud.

Ravimiamet kaebas Pressinõukogule, et artiklis on mitut teemat käsitletud läbisegi tausta selgeks tegemata ja fakte kontrollimata. Kaebaja ei ole rahul, et Ravimiametile sõna ei antud. Ravimiamet leiab ka, et artikkel ei tugine faktidel, sisaldab põhjendamatuid hinnanguid ja on lugejaid eksitav.

Kuuuurija vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik saatis küsimused Ravimiametile. Kuuuurija leidis, et Ravimiameti vastused ei olnud patsiendikesksed ja ajakirjanik andis neile artiklis hinnangu. Kuuuurija leiab, et riigiasutuste kritiseerimine ajakirjanduses on lubatud.

Pressinõukogu otsustas, et Kuuuurija rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis toodud ära Ravimiameti põhjendusi Oru haruapteegi tegevuse jätkamise vajalikkusest.

Samuti rikkus artikkel ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et artiklis on segamini faktid ning ajakirjaniku oletused ja hinnangud.

Kuuuurija avaldas Pressinõukogu otsuse oma veebilehel.

Pressinõukogu