Pressinõukogu tegi „Kuuuurija” saatelõigu kohta tauniva otsuse

Tallinn, 25. jaanuar 2023. Pressinõukogu arutas Kõnnu tn 1a korteriühistu, Kõnnu tn 1 korteriühistu ja Kõnnu tn 3 korteriühistu kaebust 17. oktoobril Kanal 2 eetris olnud „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib naabrite vahelisest konfliktist tee kasutamise pärast.

 

Kõnnu tn 1a, Kõnnu tn 1 ja Kõnnu tn 3 korteriühistud kaebasid Pressinõukogule, et saade ei avaldanud ühistute kirjalikku kommentaari ning saatejuht väitis hoopis, et ta neilt kommentaari ei saanud. Kaebajad leiavad, et saates esitati hulga ebatäpseid, eksitavaid ja valeväiteid, mida oleks saanud kontrollida ühistute kommentaarist, millele olid lisatud ka fotod. Ebaõige info avaldamisega loodi kaebajate hinnangul mulje, et korteriühistud on käitunud pahatahtlikult. Kaebajad ei ole rahul, et saate tegijad ei küsinud nende kinnistule sisenemiseks luba ja avaldasid kinnisel alal filmitud kaadreid.

 

„Kuuuurija” vastas Pressinõukogule, et kaebajate poole pöördus saatejuht kolmel korral, kuid vastust ei saanud. Kaebajate poolt nimetatud kommentaar saatejuhini ei jõudnud ning saade avaldas kommentaari kohe, kui selle Pressinõukogu vahendusel kätte sai. Saatejuht lisas, et tema arvukatele päringutele erinevate kanalite kaudu kaebajad ei vastanud. „Kuuuurija” kinnitusel ei ole saates ebaõigeid või eksitavaid väiteid. „Kuuuurija” vastas, et saates ei avaldatud midagi, mida saaks lugeda eraelu rikkumiseks. Samuti on saates kasutatud udustamist, kellegi kodu/aknaid ei näidata ning saate fookus on vaidlusalusel teel, mitte kellegi koduõuel.

 

Pressinõukogu otsustas, et „Kuuuurija” rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on tegemist konflikti sisaldava looga ja korteriühistute (naabrite) kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi, mistõttu oleks pidanud neile sõna andma. Praegu on saatelõigus teine (korteriühistute) osapool ainult markeeritud. Ka ei antud saates vaatajale infot, kuidas püüti korteriühistute seisukohta saada.

 

„Kuuuurija“ avaldas otsuse 23. jaanuari saates.

Pressinõukogu