Pressinõukogu tegi Õhtulehe kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 25. september 2023. Pressinõukogu arutas Kertu Elfenbeini, Rain Elfenbeini ja OÜ Pajaka Puit kaebust Õhtulehes 19. juulil ilmunud artikli „Viieaastane metsa vaidlus jätkub ringkonnakohtus: nõudlik vanahärra võitis esimeses kohtuastmes kehva tööd teinud metsafirmat“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kohtuvaidlusest raietööde kvaliteedi üle.

Kertu Elfenbein, Rain Elfenbein ja OÜ Pajaka Puit kaebasid Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, kuna ütleb, et metsafirma on oma tööd teinud kehvasti, kuigi selle üle kohtus alles vaieldakse. Samuti ei ole kaebajad rahul, et nad artiklis sõna ei saanud. Kaebajad leiavad, et artikkel tugineb vaid maaomanikule ja avaldab tema seisukohti. Kaebajate hinnangul on autor subjektiivne ja negatiivselt meelestatud Eesti metsanduse ja selles tegutsejate suhtes, ta esitab oma arvamusi faktidena, juhatades loo sisse ränkade süüdistustega terve sektori vastu.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikkel põhineb varasemal lool ja Harju maakohtu lahendil, seejuures on fookuses kohtulahend. Leht leiab, et kohtulahend on korrektselt edasi antud. Leht on seisukohal, et selles, kas töö on hästi või halvasti tehtud, võiks esmase sõnaõiguse anda metsaomanikule. Töö kehva kvaliteeti on tunnistanud ka kaebaja ise, sest saagis omaniku etteheidete peale kännud madalamaks ja tasandas rööpad. Leht märgib, et ka kohtu hinnangul oli Pajaka Puit teinud kehva tööd. Leht selgitas, et tegemist ei ole ajakirjaniku arvamusega, vaid metsaomaniku hinnanguga. Leht lisas, et täiendavalt ei ole kumbki osapool artiklis sõna saanud. Lehe selgitusel pärineb üldhinnang metsatööde kvaliteedile metsanduse arengukavast ja varasematest raieteemalistest artiklitest.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on artikli fookus kohtulahendil ning lugu kajastab mõlema poole seisukohti.

Pressinõukogu