Pressinõukogu tegi Päevalehe artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 6. veebruar 2024. Pressinõukogu arutas Mustamäe linnaosa valitsuse kaebust Eesti Päevalehes 2. oktoobril ilmunud artikli „Mustamäe lastekaitseametnik diagnoosis emal psüühikahäire. Seejärel võeti emalt lapse hooldusõigus“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Mustamäe linnaosa valitsus kaebas Pressinõukogule, et artikliga on rikutud lapse õigusi. Kaebaja leiab, et laps on artikli põhjal tuvastatav ja lapse eraelulised andmed on toodud avalikkuse ette. Lisaks on artikkel kaebaja hinnangul ühepoolne, sest lastekaitseametnik ei saa end kaitsta tulenevalt isikuandmete kaitsmise kohustusest. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ka valeväiteid. Kaebaja lisas, et lastekaitseametnik ei pannud emale diagnoosi, vaid refereeris lapse, vanaema ja isa ütlusi.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et alaealine ei ole artiklis identifitseeritav ning lapse eraelu puutumatust ei ole rikutud. Leht selgitas, et artikkel ei räägi mitte lapse eraelust, vaid lastekaitseametniku töö kontrollimatusest ja võimu kuritarvitamisest, mille tulemusena eraldati laps emast. Leht selgitas, et ajakirjanik tutvus hooldusõigusvaidluses tehtud kohtuotsuse ja –toimikuga, mis sisaldas ka lastekaitseametniku poolt koostatud seisukohti.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et artiklist ei ole võimalik aru saada, millised tsitaadid on kohtuotsusest ja millised ema intervjuust ning mis on fakt ja mis on seisukoht. Sellest tulenevalt on lugu eksitav ja sellega rikkus leht punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

Eesti Päevaleht rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu arvates on loo pealkiri eksitav ja sisuga kokku ei lähe.

Pressinõukogu ei teinud otsust lapse õiguste kohta, sest selle kohta Mustamäe linnaosa valitsusel kaebeõigus puudub.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 5. veebruaril.

Pressinõukogu