Pressinõukogu tegi Päevalehe artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 16. november 2020. Pressinõukogu arutas kaebust suvel Eesti Päevalehes ilmunud kiusamisest rääkinud artikli peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Kaebaja leidis, et artikkel sisaldab tema kohta valesüüdistust, ta on tuvastatav ning artikkel on toonud kaasa kiusu ja halvustavad kommentaarid.

Eesti Päevaleht vastas, et kaebaja kommentaar, mida artiklis kasutati, oli avalik ja seda ei muudetud. Leht selgitas, et kaebaja kommentaari kasutamine oli vajalik, et edastada avalikku huvi pakkuv lugu küberkiusamisest ja tuua selle kohta näiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul ei olnud põhjendatud avaldada kaebaja poolt 14-aastaselt tehtud postitust nüüd koos nime ja pildiga. Pressinõukogu leiab, et postituse oleks saanud avaldada ilma foto ja nimeta.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse veebis ja paberlehes 10. novembril.

Pressinõukogu