Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 13. märts 2020. Pressinõukogu arutas MTÜ Lilleoru, OÜ Human, Marika Ivandi ja Ingvar Villido kaebust Eesti Päevalehes 8. jaanuaril ilmunud artikli „Uhhuu-tšakraõpetus pääses euroraha abiga koolidesse lapsi mõjutama“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et kolmes Eesti üldhariduskoolis hakatakse andma Ingvar Villido väljamõeldud eneseabitehnikal baseeruvat koolitust.

Kaebajad leiavad, et mitmel pool tekstis ei ole ajakirjaniku ja allikate arvamused ja tõenditega tagatud faktid eristatud. Kaebajad ei ole rahul, et ajakirjanik ei pöördunud Ingvar Villido ega teiste osapoolte poole selgituste saamiseks. Kaebajad peavad artikli pealkirja ja paberlehe esiküljel olevat lugu tutvustavat lauset fakte eiravaks ja hinnanguliseks.

Eesti Päevaleht vastas, et artiklis sisalduvad ajakirjaniku järeldused põhinevad Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi juhi seisukohal. Leht märkis, et artiklis on eristatud Ingvar Villido raamatut, TMK koolitust ja TMK Kooli koolitust. Samuti on artiklis selgelt öeldud, et raamat ja TMK Kooli on erinevad asjad. Lehe väitel on pealkirjad asjakohased. Leht lisas, et kõik asjaosalised on sõna saanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Ingvar Villido on artiklis keskne tegelane, kelle õpetuse suhtes ollakse artiklis kriitiline, kuid teda ära ei kuulatud.

Eesti Päevaleht avaldas otsuse paberlehes ja veebis.

Pressinõukogu