Pressinõukogu tegi Pärnu Postimehe artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 5. mai. 2023. Pressinõukogu arutas Teet Roosaare kaebust Pärnu Postimehes 23. märtsil ilmunud artikli „Liiva tänava rotipesa rusub ümberkaudseid elanikke“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Pärnu linnas Liiva tänaval asuvas majast, milles elavad rotid.

Teet Roosaar kaebas Pressinõukogule, et tema ei öelnud, et rotid ei ole linnavalitsuse probleem, nagu artiklis avaldati. Kaebaja lisas, et palus artiklit parandada faktiga, et linnavalitsusel ei ole antud juhul järelevalveõigust. Kaebaja märkis, et 23. märtsil loo veebiversiooni muudeti, kuid muudatusele ei viidatud. Kaebaja taotles ka paberlehes paranduste avaldamist, aga leht keeldus sellest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis avaldati fakte valikuliselt.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et tegemist oli parafraseerimisega, aga kuna kaebaja ei öelnud otse välja, et rotid pole linnavalitsuse probleem, siis kirjutas artikli autor lause ümber. Lehe väitel muudeti hiljem vaid sõnastust ja seepärast ei toodud artiklis eraldi välja, mida muudeti. 28. märtsil lisati selgitus kaebaja soovil ka artikli algusesse.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu leiab, et loos avaldatud Teet Roosaare lause, et rotid ei ole linna probleem, on ebatäpne ja eksitav, sest Teet Roosaar ei öelnud seda.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., mis näeb ette, et ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus. Pressinõukogu leiab, et paranduse oleks pidanud avaldama ka paberlehes.

Pärnu Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse veebis 3. mail ja paberlehes täna, 5. mail.

Pressinõukogu