Pressinõukogu tegi Postimehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 16. märts 2020. Pressinõukogu arutas Wolt Baltikumi kaebust Postimehes 16. jaanuaril ilmunud artikli „Konkurents kiskus kulleriäris pinged üles“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib toidukullerite Wolt ja Bolt konkurentsist ning sellest, et Wolti kohalikud töötajad kahtlustavad, et firma eelistab välistööjõudu. 

Wolt Baltikumi tegevjuht Liis Ristal kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab mitmeid valeväiteid. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab Wolti ja firma töötajate mainet.

Postimees selgitas, et artiklis olev anonüümne allikas on Postimehele teada ja alust tema usaldusväärsuses kahelda ei ole. Postimees märkis, et leht on andnud Woltile võimaluse süüdistuste kommenteerimiseks ja eemaldas peale Wolti pöördumist artiklist ühe väljendi ja väite. 

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel ebatäpset infot, mida leht on ka ise tunnistanud.  

Postimees avaldas otsuse 11. märtsil nii paberlehes kui veebis.

Pressinõukogu