Pressinõukogu tegi Postimehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 6. jaanuar 2020. Pressinõukogu arutas Ralf-Martin Soe kaebust Postimehes 22. augustil ilmunud artikli „TTÜ hämar saladus: tippteadlased petsid süsteemselt välja euroraha“, 24. augustil ilmunud artiklite „Nurkse instituudi teadlane: doktorant ei pea teadma, kust palk tuleb“ ja „Edumeelsed bandiitharitlased“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse Instituudis toimunust, kus väidetavalt projektis mitteosalenud teadurid (teiste seas ka kaebaja) said teadusprojekti jaoks eraldatud Euroopa Liidu rahadest palka.

Ralf-Martin Soe kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad tema kohta moonutatud ja eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et leht tema vastulauset ega täpsustusi ei avaldanud. Kaebaja märkis, et teda on näidatud kui petuskeemist teadlikku kasusaajat, kes on saanud palka ilmaasjata ja üritanud seda varjata.

Postimees vastas Pressinõukogule, et leht andis kaebajale piisava etteteatamise ajaga võimaluse teda puudutava osa kommenteerimiseks. Leht lisas, et osa väiteid parandati esimesel võimalusel ja enne kaebuse esitamist. Postimees märkis, et artiklites esitatud faktid on täpsed ja põhinevad dokumentaalsetel tõenditel.

Pressinõukogu käsitles eespool viidatud artiklites vaid otseselt kaebajat puudutavaid osi ning leidis, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogule esitatud materjalidest nähtub, et Ralf-Martin Soed ning tema töölepingulist tegevust puudutav käsitlus ei olnud faktitäpne.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse paberlehes ja veebis 6. jaanuaril.

Pressinõukogu