Pressinõukogu tegi Rahvusringhäälingu kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 5. jaanuar 2024. Pressinõukogu arutas Eeva Holmi kaebust Eesti Rahvusringhäälingus 1. novembril eetris olnud „Terevisiooni“ peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

Eeva Holm kaebas Pressinõukogule, et saates analüüsiti artiklit, mis oli teda laimav ja sisaldas valefakte. Kaebaja ei ole rahul, et kontrollimata fakte võimendas ajalehetutvustuse ajal ka taustaslaid, kus oli suurelt tema nimi ja mida saates mitu minutit näidati. Kaebaja ei ole rahul, et taustaslaidil oli küsimus: „Kas väikelaste pedagoog tuleks saata tagasi kiusamisvabasse kooli?“. Kaebaja leiab, et sellega käitus hoopis saate toimetus ebaeetiliselt ja kiusajalikult. Kaebaja hinnangul ei kontrollinud toimetus edastatava info tõesust ja allikate usaldusväärsust.

Eesti Rahvusringhääling selgitas, et tegemist oli igapäevase ajalehtede tutvustamise rubriigiga, kus refereeritakse selle päeva meediaväljaandeid. Saatekülaline tsiteeris selle päeva Eesti Ekspressis ilmunud lühiuudist, mis võttis kuni 20 sekundit ja rohkem sel teemal ei räägitud. ERR selgitas, et ajalehtede ülevaade ei ole selline žanr, kus on vaja küsida juurde kommentaare ajalehtedes kajastatud inimeste või asutuste käest ning Eeva Holmi kommentaar oleks olnud vajalik siis, kui ERR oleks teinud sel teemal eraldi loo. Antud juhul ei olnud vajalik Eeva Holmi kui refereeritud artiklis käsitletud inimese käest kommentaari küsimine. ERR lisas, et on mõistlik eeldada, et televaatajad ja raadiokuulajad saavad aru, et värskete ajalehtede refereerimine on selle hetke uudiste peegeldamine ning tegemist ei ole iseseisva ajakirjandusliku käsitlusega, mille puhul oleks toimetusel vaja infot kontrollida ja konflikti puhul osapooltega ühendust võtta.

Pressinõukogu otsustas, et Rahvusringhääling ei rikkunud 1. novembri „Terevisioonis“ ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on värskete ajalehtede tutvustus rubriik, kus tekst ja pilt mõjuvad koos. Saate külaline viitas ajalehele, mida ta refereeris ning toimetus kuvas samal ajal taustaks refereeritava artikli.

Pressinõukogu