Pressinõukogu tegi seoses „Laseri“ saatelõiguga kolm otsust

Tallinn, 8. jaanuar 2020. Pressinõukogu arutas Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmanni kaebust TV3 saates „Laser“ 30. septembril eetris olnud saatelõigu ja saatetutvustuste peale ning saatelõigust ajendatud uudiste peale Kroonikas ja Õhtulehes ning tegi kolm otsust.

„Laseri“ saatelõik räägib viljakusmonitorist, mida oma blogis soovitab naistele Merilin Taimre. Samal teemal on ka Kroonika ja Õhtulehe artiklid.

Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmann kaebasid Pressinõukogule, et saatelõigus ja TV3 saatetutvustustes on esitatud valefakte. Kaebajad leiavad, et saatelõik on neid solvav ja alavääristav ning nende mainet kahjustav. Kaebajad märgivad, et viljakusmonitori kohta on avaldatud valet.

TV3 selgitas, et mitmed noored on Palja Porgandi blogist lugenud, et viljakusmonitor on hea ja seega kogemata rasestunud. Telekanal kinnitas, et ühtegi vastust pole kontekstist välja rebitud ja küsimustega ei mindud liiga isiklikuks. TV3 märkis, et Merilin Taimrele pakuti korduvalt võimalust oma arvamus öelda, kuid ta keeldus. TV3 lisas, et saatelõigus ütleb oma arvamuse ka sõltumatu arst, kes toetub teadusartiklitele ja uuringutele.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus „Laserit“ tutvustavate artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu hinnangul on enne saadet avaldatud „Laseri“ tutvustused ülepaisutatud ja moonutatud. Saade ise ajakirjanduseetika koodeksit ei riku.

Kaebajad ei olnud rahul ka Kroonikas 30. septembril ilmunud artikliga „Uus trend! Naised jäävad rasedaks, sest Paljas Porgand vassib andmetega?“. Pressinõukogu otsustas, et Kroonika rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu hinnangul on tegemist saatetutvustusega, mis on eksitav, sest toob välja vaid ühe poole arvamuse. Samuti rikkus Kroonika punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas artiklis. Pressinõukogu leiab, et artiklis on esitatud viljakusmonitori usaldusväärsuse suhtes tõsiseid kahtlusi, kuid monitori maaletoojale kommentaariks sõna ei antud.

Samuti arutas pressinõukogu kaebust Õhtulehes 30. septembril ilmunud artikli „Naised jäävad rasedaks, sest blogija Paljas Porgand vassib andmetega?“ peale. Õhtulehe puhul otsustas Pressinõukogu, et leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kõik osapooled saanud võimaluse oma arvamuse avaldamiseks.

TV3 avaldas Pressinõukogu otsuse 27. detsembril ja Kroonika 5. jaanuaril.

Eesti Meediaettevõtete Liit