Reklaamiseadus võib minna muutmisele

Tallinn, 22. oktoober 2003. Majandusministeerium moodustab töörühma, kes analüüsiks reklaamiseadust ja teeks ettepanekuid selle muutmiseks. Nii otsustati 21. oktoobril ministeeriumis toimunud koosolekul, millest võttis Eesti Ajalehtede Liidu esindajana osa EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk.

Töörühm peaks analüüsi esitama järgmise aasta alguseks. Kõige probleemsemad valdkonnad on tubakafirmade müügiedenduskampaaniad, mis meenutavad reklaami; alkoholi- ja hasartmängufirmade sponsorlus, kus on hägustunud piirid sponsorluse ja reklaami vahel; poliitiline reklaam; kaubamärkide kasutamine hasartmängufirmade poolt.

Kuni töögrupi analüüsi valmimiseni  otsustati taas kokku kutsuda tarbijakaitseameti juures tegutsev reklaami nõukoda, kes menetleks praegu päevakorras olevaid vaidlusaluseid kaasusi. Seaduse muutmine ise võib toimuda aasta pärast. Algatus koosolekuks tuli ETV ja Eesti Raadio üle järelvalvet teostavalt ringhäälingunõukogult.

Ümarlauale olid kutsutud ringhäälingunõukogu, ministeeriumite, erialaliitude ning tarbijakaitseameti esindajad. Kohale tulid ka eratelejaamade esindajad.

Majandusministeeriumi pressiteate kohaselt on reklaamivaldkonda reguleerivad seadused viimasel ajal põhjustanud rahulolematuid avaldusi ning reklaami järelvalvega seotud valupunktidele on osundanud ka tarbijakaitseamet. Näiteks on tubakafirmad libisenud tarbijateabe edastamisest üle reklaamisegustele müügiedenduskampaaniatele ning alkoholi- ja hasartmängufirmade sponsorlus kajastub meedias hägustunud piiriga sponsorluse ja reklaami vahel, teatas majandusministeerium. Koosolekul osalejad tõdesid, et reklaamiseadus ja sellest tulenevad nõuded reklaamile pole piisavalt selged ning vajavad senisest täpsemat piiritlemist.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atoneni ettepanekul luuakse ministeeriumi juurde töögrupp, mille ülesandeks on järgmise aasta alguseks läbi analüüsida kehtiv reklaamialane seadusandlus ning teha vajadusel ettepanekuid selle muutmiseks.Võimaliku reklaamiseaduse muutmise menetluse käigus selgub, kas ja millisel viisil peaks reklaamiseaduse alla kuuluma ka poliitiline reklaam. Majandusministeeriumi teatel tuleb samuti leida lahendus probleemile, kuidas toimida kaubamärkide kasutamisega keelatud valdkonnaga reklaami puhul. Näiteks on mitmed hasartmänge korraldavad firmad registreerinud kaubamärke, mis kutsuvad inimesi üles õnnemängudel osalema. Majandusministeerium sedastas, et kuigi hasartmängude reklaam on Eestis keelatud, tohib firma oma kaubamärki siiski eksponeerida.

EALL