Sőnavabaduse ja eraelu konflikt vajab Euroopa normide järgset reguleerimist

Tallinn, 3. märts 1998. Eesti kohtupraktika sõnavabaduse ja eraelu küsimuses ei saa olla stabiilne, sest ühiskond on veel ebastabiilsuse seisundis, ütles Riigikohtu esimees Rait Maruste seminaril, mis oli pühendatud Euroopa Inimõiguste Konventsiooni rakendamisele Eestis.

Kuid ka stabiilsemates ühiskondades kestavad vaidlused sõnavabaduse ja eraelu kaitse vahelise konflikti kohta, sest pluralistlikus ühiskonnas toimub pidev erinevate arusaamade võistlus, lisas Maruste Tallinnas teisipäeval lõppenud sõnavabadusele ja eraelu kaitsele pühendatud seminaril. “Kahe arutluspäeva jooksul rõhutati vajadust arvestada Eestis senisest rohkem Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, mis seab avaliku elu tegelastele suuremad nõudmised kui tavakodanikele,” ütles Ajalehtede Liidu tegevdirektor Tarmu Tammerk.

Seminari korraldasid Euroopa Nõukogu Info- ja Dokumendikeskus, Ajalehtede Liit ja advokaadibüroo Tark & Co.

EALL