Tuleb Eesti ajalehtede kujunduskonkurss

Tallinn, 4. november 1999. Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond hakkavad koos läbi viima iga-aastast Eesti ajalehtede kujunduskonkurssi.

Konkursi eesmärk on hinnata erinevaid lehekülgi ja elemente ajalehtedes ning seeläbi edukamate näidete varal arendada Eesti ajalehtede visuaalset külge.

Konkurss on avatud kőigile Eesti ajalehtedele, olgu päeva- vői nädalalehtedele, olgu täisformaadis vői tabloidformaadis lehtedele. Konkursile vőib esitada näiteid kogu 1999. aastast ning seekord on võistluskategooriaid seitse (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, sajandilőpu küljed ning avatud rühm).

Konkursile esitatavad näited tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2000, seitsmeliikmeline zürii hindab näiteid jaanuari lõpus.

Kujunduskonkursi reeglid töötasid maailma ja Skandinaaviamaade analoogsete konkursside eeskujul välja Vahur Kalmre, Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste, konkursi läbiviija on Vahur Kalmre.

Ka seni on Ajalehtede Liit korraldanud ajalehtede kujunduskonkursse, kuid need on olnud pühendatud vaid ühele teemale. Käesolevaga alustatakse Eestis täiemõõtmelist ning teiste Euroopa riikidega võrreldavat ajalehtede kujundusvõistlust.

EALL